De Imkervereniging of beter de Bijenhal is goed weggekomen. Donderdag 17 februari 2022 is er in de Warande een flinke boom omgewaaid. Deze is grotendeels rakelings langs de Bijenhal gevallen. De schade bleef beperkt tot enkele pannen. Deze zijn inmiddels teruggelegd c.q. vervangen zover nodig. 

 stormschade