Hoewel wij de grootste zorg hebben besteed aan de volledigheid en correctheid van de informatie op onze website, kunnen wij niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden.

Wij aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor informatie die op de websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.